Excela

Numărați celulele mai mari decât

Count Cells Greater Than

Formula Excel: Numărați celulele mai mari decâtFormula generică
= COUNTIF (rng,'>X')
rezumat

Pentru a număra numărul de celule care au valori mai mari decât un anumit număr, puteți utiliza Funcția COUNTIF . În forma generică a formulei, rng reprezintă un interval de celule care conțin numere, iar X reprezintă pragul peste care doriți să contați.În exemplul prezentat, celula activă conține această formulă:

cum se face caseta de selectare în Excel
 
= COUNTIF (C5:C11,'>90')
Explicaţie

COUNTIF numără numărul de celule din interval care conțin valori numerice mai mari decât X și returnează rezultatul ca număr.

Dacă doriți să numărați celule care sunt mai mari sau egale cu 90, utilizați:

4 introduceți o funcție vlookup în celula c5 pentru a afișa costul inelului pentru primul student. 14
 
= COUNTIF (C5:C11,'>=90')

Dacă doriți să utilizați o valoare într-o altă celulă ca parte a criteriilor, utilizați caracterul ampersand (&) la înlănţui asa: 
= COUNTIF (rng,'>'&a1)

Dacă valoarea din celula a1 este „70”, criteriile vor fi „> 70” după concatenare.

Autor Dave Bruns


^