Excela

Funcția Excel DREAPTA

Excel Right Function

Funcția Excel DREAPTArezumat

Funcția Excel RIGHT extrage un număr dat de caractere din partea dreaptă a unui șir de text furnizat. De exemplu, DREAPTA („măr”, 3) returnează „ple”.Scop Extrageți textul din dreapta unui șir Returnează valoarea Unul sau mai multe caractere. Sintaxă = DREAPTA (text, [num_chars]) Argumente
  • text - Textul din care se extrag caractere din dreapta.
  • num_chars - [opțional] Numărul de caractere de extras, începând din dreapta. Opțional, implicit = 1.
Versiune Excel 2003 Note de utilizare
  • Utilizați funcția DREAPTA când doriți să extrageți caractere începând din partea dreaptă a text .
  • num_chars este opțional și implicit la 1.
  • DREAPTA va extrage cifre și din numere.
  • Formatarea numerelor nu face parte din a și nu va fi extrasă sau numărată.


^